Maharashtra

आजीबाईची शाळा| soul Marathi Blog

soulMarathi March 18, 2021, 6 p.m. · 5 min. read
Share this

शाळा शिकण्या साठी कधी हि वयाचे बंधन नसते ! चमकदार गुलाबी रंगाच्या साड्यांचा गणवेश परिधान करून, महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एका खेड्यातल्या आजी दररोज बाराखडी शिकण्यासाठी शाळेत जातात.

हि आहे आजीबाईची शाळा . इथे वयाच्या ६० ते ९० वर्षाच्या आजी शाळा शिकतात.

आजीबाईची शाळा हि ८ मार्च १०१६, महिला दीना च्या दिवशी मोतीराम दलाल Charitable Trust यांच्या सहकार्याने चालू झाली.

शीतल मोरे (वय ३०) या छोट्याश्या एका रूम मध्ये हि शाळा चालवतात.

Become a member
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Read next

बहिर्जी नाईक

abc March 18, 2021, 8:06 p.m. · 5 min read