Maharashtra

Maharashtra Budget 2021 : पुणे-नाशिक-नगर २३५ किमीचा रेल्वे मार्ग राज्य सरकारकडून मंजूर !!

abc March 18, 2021, 9:36 p.m. · 5 min. read
Share this

महाराष्ट्र २०२१ अर्थसंकल्पात पुणे-नाशिक-नगर बहुचर्चित रेल्वे मार्गास आज मंजुरी मिळाली .

त्यासाठी ₹१६१३९ कोटींचा निधी मंजुरी देण्यात आली आहे .

Enter Your Name
Get the latest news right in your WhatsApp. We never spam!
Read next

बहिर्जी नाईक

abc March 18, 2021, 8:06 p.m. · 5 min read