Maharashtra

Maharashtra Budget 2021 : पुणे-नाशिक-नगर २३५ किमीचा रेल्वे मार्ग राज्य सरकारकडून मंजूर !!| soul Marathi

abc March 18, 2021, 9:36 p.m. · 5 min. read
Share this

महाराष्ट्र २०२१ अर्थसंकल्पात पुणे-नाशिक-नगर बहुचर्चित रेल्वे मार्गास आज मंजुरी मिळाली .

त्यासाठी ₹१६१३९ कोटींचा निधी मंजुरी देण्यात आली आहे .

Become a member
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Read next

बहिर्जी नाईक

abc March 18, 2021, 8:06 p.m. · 5 min read

सरपंच : आकाश दौंडे

abc
March 18, 2021, 9:51 p.m. · 2 min read

आजीबाईची शाळा

abc
March 18, 2021, 6 p.m. · 2 min read